Bilun Altunlu Armağan

Bilun Altunlu Armağan Psk. Bilun Altunlu ARMAĞAN Nar Yaşam Merkezi kurucularındandır. Notre Dame de Sion Lisesini bitirdikten sonra University of Evansville, A.B.D'de psikoloji eğitimini tamamlanmış ve meslek hayatına A.B.D'de bir kadın sığınma evinde co-terapist olarak başlamıştır. Sistemik Aile Terapileri, Sanat Terapisi ve Gestalt Terapi konularında farklı eğitimler almış ve İstanbul Psikodrama Ensititüsünden psikodramatist olarak mezun olmuştur. Ayrıca Regresyon Terapisti, E.M.D.R Travma terapisi uygulamacısıdır. Son yıllarda ACEP (Association of Comprehensive Energy Psychology) eğitimlerini tamamlayarak Enerji Psikolojisi alanında çalışmalar yapmaktadır. Farkındalık ve yaratıcılık konularında atölye çalışmaları düzenleyen Bilun Armağan bu konu ile ilgili yazılarınıwww.farkindalıkveyaraticilik.com adresinde takipçileriyle paylaşmaktadır.

"Psikodramada Çağdaş Yaklaşımlar", "Empati Kuramdan Uygulamaya" adlı kitapların yazarlarındandır. "Bireysel Psikodramadan Büyük Gruplarla Sosyo-Psikodramaya" adlı kitabın çevirisini yapmıştır. Yazıları "Ruh ve Madde" adlı dergide yayınlanmaktadır.