24 Ocak 2016 “İçimzdeki Şifacı Farkındalık Grup Çalışması”
Farkındalık öncelikle hayatımızdaki her şeyin kaynağının kendimiz olduğunu anlamak ile başlar. Yaşam deneyimlerimiz, hayatınıza giren kişiler ve onlarla kurduğunuz ilişkiler vs. hepsi bizim ruh – zihin – beden bütünlüğü içinde yansıttıklarımızın sonucudur. Biz yaşadığımız çeşitli olumsuz olayların suçlusu değilizdir ancak sorumlusuyuzdur.  Sorumlu olduğumuz en önemli yaşam deneyimlerinden biri de hastalıklarımızdır. Evet hastalıklar bize birer mesajdır, sevgi alabilmek ve güvende hissedebilmek için geliştirdiğimiz kişiliğimizin farklı farklı rolleri vardır. Bu roller ruhumuzu tam olarak hayatımıza yansıtmamızı engellediğinde kendimizi kabul etmemeye, sevmemeye ve değer vermemeye başlarız. Ruhsal tekamülümüz gerçekleşmez. 

İşte bu noktada başlayan huzursuzluklar, duygusallıklar, korkular, öfke ve üzüntülerin sonucunda hasta oluruz. Hastalıklarımızın birer semptom olarak ele alınıp, ruhsal ve zihinsel düzlemdeki nedenlerini fark edip üzerinde çalışacağımız bu altı seanstan oluşan grup çalışmamızda yeni bakış açıları oluşturup, yeniyi yaratabilecek içimizdeki şifacıyı uyandırmaya çalışacağız. 

Bütüncül tıp anlayışında önemli bir yer tutan hastalıklarımızın ruhsal ve zihinsel nedenleri geleneksel tıp ile beraber ele alınması gereken bir yaklaşımdır. İyileşmenin gerekli tıbbi müdahalelerden oluşması gerekmektedir. Bu farkındalık çalışmasında amacımız kişinin iyileşmesine katkı sağlayabileceği bir zihinsel ve duygusal yaratıcılık alanı hazırlamaktır.  Farklı psikoterapi yöntemleri ile tanışacağınız bu grup çalışmasında özellikle EFT, TAT, Emotrance gibi kendine yardım sistemleri öğretilecektir.