Psikodrama

Grup (birey) psikoterapisi – J. L. Moreno’nun temellerini attığı grup psikoterapisi, sosyometri ve psikodrama üçlemesinin bugün dünyada en yaygın olarak kullanılan kısmıdır. Sosyometri toplulukların iç dinamiklerini incelerken, psikodrama bireyin iç dinamiklerini inceler ve grup psikoterapisinde bu ikisi iç içe geçmiş olarak kullanılır. Rol kuramı üzerine oturtulmuştur, kaynağını 3 temel kavramdan alır; Eylem, spontanlık ve yaratıcılık.

İnsanın içinde (psişe) olan biten her şeyin somutlaştırılarak rol oynama yolu ile sahnelenebildiği ve gücünü eylem metodlarından alan spontan bir yaratıcılığın tetiklendiği önemli bir psikoterapi ekolüdür.