Havening

Havening tekniği Dr. Ran Ruden ve Dr. Steven Ruden tarafından son yıllarda geliştirilmiş nörobilimsel prensiplere dayanan bir terapötik uygulamadır. Metodu kişinin yaşadığı ve yaşamını olumsuz etkileyen travmaların biyolojik imprint’ini taşıyan neuron’ları durdurmaktadır. Çok basit bir uygulama olarak görülse de derin bir nörobilim bilgisine dayanmaktadır. Havening “psikosensory touch”ı (üst bedenin belirli yerlerine dokunma) kullanır. Ellere, kollara ve yüzün belirli bölgelerine hafifçe dokunularak uygulandığında kişinin delta beyin dalgaları uyarılır. Delta beyin dalgaları amigdalada kimyasal zincir – reaksiyonlar oluşturarak nöronların yüzeyindeki spesifik AMPA resöptörleini kaldırır. AMPA resöptörleri amigdalada travmatik olayın etkilerini taşıyan alıcılardır. Böylece travmaların ve olumsuz olayların bizim üzerimizdeki duygusal izleri ve yükleri kaldırılır.

Birkaç farklı dikkat dağıtma teknikleri de bu çalışmada yer almaktadır. Birçok terapi modeli ile entegre edilebilen özel bir çalışmadır.