E.M.D.R Travma Terapisi

Göz hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme yöntemidir. Doğal afetler, savaş stresi, taciz ve çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin (negatif yaşam olayları) neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir. EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir (Shapiro, 2001).